Poniedziałek 26 stycznia 2015

HOME

GALERIA

LINKI

REDAKCJA

KONTAKT

:: Menu szkoły ::

Witaj na naszej szkolnej stronie


60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych

Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych zapraszają absolwentów, pedagogów, emerytowanych pracowników, rodziców i wszystkich sympatyków szkoły do współpracy i współorganizacji 60-lecia Liceum Ogólno-kształcącego. Uroczystości związane z rocznicą powstania szkoły planowane są w październiku 2011 r.

Uprzejmie prosimy o kontakt: tel./fax (0-13)-461-13-06, 461-13-45 oraz o dobrowolne wpłaty pieniężne na konto: Rada Rodziców przy ZSL w Ustrzykach Dolnych Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych, Nr 23 86421012 2003121977000002 z dopiskiem 60-lecie LO.

W związku z obchodami 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych dyrekcja Zespołu Szkół Licealnych ogłasza konkurs literacki "Moja szkoła" adresowany do osób związanych z historią Liceum. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane w przygotowywanej z tej okazji publikacji. Prace należy przesłać do dnia 15 maja 2011 r. na adres: ZSL ul. Kopernika 4, 38-700 Ustrzyki Dolne lub składać w sekretariacie szkoły. Roz-strzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystości 60-lecia szkoły w październiku 2011

Serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych absolwentów o skorzystanie z zamieszczonego niżej wstępnego druku zgłoszenia uczestnictwa w uroczystości i po wypełnieniu przesłanie go na adres szkoły.
Adres elektroniczny: lo_ustrzyki@poczta.onet.pl
Druk zgłoszenia uczestnictwa w uroczystości


Druk zgłoszenia uczestnictwa w uroczystości - format *.doc

2011-02-21Arkadiusz Lupa