Dzień Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2023 roku obchodzimy 250-tą rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która jest okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku wobec wszystkich pracowników oświaty oraz do refleksji nad rolą edukacji w naszym życiu i społeczeństwie. Święto Komisji Edukacji Narodowej jest hołdem dla naszych nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników administracyjnych i wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów. Warto w tym dniu podkreślić, że edukacja to fundament każdego społeczeństwa. To dzięki pracy nauczycieli młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i wartości, które kształtują ich przyszłość.

Komisja Edukacji Narodowej to instytucja, która powstała formalnie na mocy uchwały Sejmu z 14 października 1773 roku. Przejęła dawne majątki skasowanego zakonu jezuitów. Została ustanowiona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a jej celem było unowocześnienie i usystematyzowanie polskiego systemu edukacji. Jej powstanie stanowiło przełomowy moment w historii polskiej oświaty. Pierwotny skład Komisji liczył 8 osób: 4 senatorów i 4 posłów. Pierwszym prezesem został biskup wileński Ignacy Jakub Massalski. Najbardziej zasłużonymi, oficjalnymi członkami byli posłowie wywodzący się z magnackich rodzin i rodzin powiązanych z tzw. Familią, m.in.: Adam Kazimierz Czartoryski, Joachim Litawor Chreptowicz, Ignacy Potocki i Andrzej Zamoyski. Od samego początku faktycznymi pracownikami Komisji była grupa uczonych i artystów skupiona wokół Hugona Kołłątaja, który nadawał cały czas ogólny kierunek jej działaniom. Dzięki staraniom członków KEN, powstało wiele szkół, bibliotek i instytucji wspierających rozwój wiedzy i kultury. Dzisiaj, Komisja Edukacji Narodowej pozostaje inspiracją i symbolem dla wszystkich zaangażowanych w rozwój edukacji w Polsce. Jej dziedzictwo przypomina nam o konieczności nieustannego dążenia do podnoszenia poziomu nauczania oraz wspierania młodych umysłów.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za ich trud i poświęcenie oraz życzymy im dużo satysfakcji z ich pracy i dalszych sukcesów w kształtowaniu młodego pokolenia.

Wdzięczni uczniowie.