Z głębokim żalem żegnamy śp. Kazimierza Hesko-Kołodzińskiego