Terminy rekrutacji

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do LO (wersja elektroniczna i papierowa) od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół –od 21 czerwca do 8 lipca 2024 r. do godz. 15:00.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –do 9 lipca 2024 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 lipca 2024 r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – od 16 do 18 lipca 2024 r. do godz.14:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.